Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

samodzielne działanie regionalne