Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

sterowanie automatyczne, samosterowanie