Słownik audio-video Montevideo

automatyczne zamknięcie dopływu np. światła, przy-łona automatyczna