Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pilot automatyczny, autopilot;
on automatic pilot - automatycznie, bez zastanowienia, odruchowo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autopilot

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pilot automatyczny

Wordnet angielsko-polski

(a navigational device that automatically keeps ships or planes or spacecraft on a steady course)
autopilot
synonim: autopilot
synonim: robot pilot