Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

automatyczne potrącanie wzajemnych zobowiązań i należności