Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) automat, obrabiarka automatyczna;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

automat, obrabiarka automatyczna

Nowoczesny słownik języka angielskiego

maszyna automatyczna

Słownik techniczny angielsko-polski

automat m, obrabiarka automatyczna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, introducing this system of automatic information exchange would inevitably involve increasing the size of the bureaucratic machine.
Wprowadzenie omawianego systemu automatycznej wymiany informacji nieuchronnie wiązałoby się jednak z powiększaniem wielkości machiny biurokratycznej.

statmt.org