Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

sternik automatyczny, automat sterowy, automat samosterujący