Wordnet angielsko-polski

(a firearm that reloads itself and keeps firing until the trigger is released)
broń samoczynna
synonim: automatic firearm
synonim: automatic weapon

Słownik techniczny angielsko-polski

działko n