Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

automatyczna broń palna, nawet jeśli nie jest używana w celach wojskowych