Słownik audio-video Montevideo

automatyczne dublowanie ścieżki dźwię-kowej