Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sterowanie automatyczne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sterowanie automatyczne

Nowoczesny słownik języka angielskiego

automatyczne sterowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Perhaps, in the future, ABS or automatic stability control systems, ASC, may become compulsory.
Może w przyszłości obowiązkowy będzie ABS czy system kontroli stabilności lub ASC.

statmt.org

(PL) Madam President, fitting cars with automatic stability control systems and automatic accident notification has become today's challenge.
Pani Przewodnicząca! Wyposażenie samochodów w systemy elektronicznej kontroli stabilności oraz powiadamianie o wypadkach stało się wyzwaniem czasu.

statmt.org

These new technical possibilities such as automatic distance control and automatic obstacle recognition are already available in some top-of-the-range vehicles.
Te nowe możliwości techniczne, takie jak automatyczny czujnik odległości czy też automatyczny wykrywacz przeszkód, są już dostępne w niektórych najwyższej klasy pojazdach.

statmt.org

Automatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
Zachowania zautomatyzowane - wyuczone, są nieświadome, kontrolowane przez stronę behawioralną.

TED