Słownik audio-video Montevideo

system zapisu z automatycznym łączeniem kolejnych nagrań magnetowidowych