Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

zautomatyzowany system meldunkowy statków handlowych