Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka teoria automatów;

Słownik techniczny angielsko-polski

teoria automatów