Słownik audio-video Montevideo

automatyczna pamięć sekwencji nagrania