Słownik audio-video Montevideo

układ magnetowidu do automatycznego powtarzania zaprogramowanego fragmentu rejestracji