Słownik audio-video Montevideo

układ w magnetowidach do szybkiego automatycznego wyszukiwania wybranych scen