Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. samoutlenianie

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. samoutlenianie
autooksydacja