Słownik architektury angielsko-polski

upoważniać kogoś na piśmie