Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

zezwolenia udzielone przez właściwy orga