Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

zezwolenie o identycznej ważności co wiza