Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

zezwolenie na wjazd