Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

zezwolenia udzielone przez właściwy organ