Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

autorytet duchowy, władza duchowna