Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Słownik audio-video Montevideo

upoważnienie do zawierania umów