Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [Church] ] władza nad Kościołem