Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [creation] ] władza nad stworzeniem