Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

zezwolić na przyznanie pomocy