Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

pozwolenie na nabywanie oraz posiadanie broni palnej