Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

autor piszący na wygnaniu