Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[[autonomies) ]]autonomia