Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

uwierzytelnić podpis, stwierdzać własnoręczność podpisu