Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

polityka surowych oszczędności, polityka zaciągania pasa;