Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

środki oszczędnościowe; finanse przedsięwzięcia oszczędnościowe;