Słownik techniczny polsko-angielski

grain size analysis, sieve analysis, screen analysis