Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

EU acquis communautaire (dorobek prawny Wspólnoty)

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

acquis communautaire (dorobek prawny Wspólnoty)