Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

a vista, za okazanie