Nowoczesny słownik polsko-angielski

well, I never!