Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

spora/pewna ilość czegoś;