Nowoczesny słownik angielsko-polski

cóż z tego

Słownik internautów

trochę, nieco

Słownik częstych błędów

Zwrot a bit oraz a little bit znaczy nieco, trochę i jest używany z przymiotnikami, np. She looks a (little) bit fat (Wydaje się trochę gruba). Można użyć konstrukcji zarówno z wyrazem little (a little bit), jak i bez tego wyrazu (a bit). Gdy natomiast chcemy powiedzieć nieco za/zbyt, używamy zwrotu a bit too (bez słowa little), np. She is a bit too fat (Ona jest nieco za gruba). Nie używa się zwrotu a little bit w połączeniu z too