Wordnet angielsko-polski

(prickly wild rose with delicate pink or white scentless flowers
native to Europe)
dzika róża, psia róża, szypszyna, róża dzika
synonim: dog rose