Wordnet angielsko-polski

(the head of the Roman Catholic Church)
papież, Namiestnik Chrystusa, Ojciec Święty, Sługa sług Bożych, biskup rzymski, biskup Rzymu
synonim: pope
synonim: Catholic Pope
synonim: pontiff
synonim: Holy Father
synonim: Vicar of Christ
synonim: Bishop of Rome