Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Czcigodny (tytuł wysokich urzędników)