Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

nowe państwa niepodległe (z byłego ZSRR)