Wordnet angielsko-polski

mocne prawo wielkich liczb Kołmogorowa