Wordnet angielsko-polski

(tropical southeast Asian shrubby vine bearing spicy berrylike fruits)
pieprz kubeba, pieprz szypułkowy, kubeba
synonim: cubeb
synonim: cubeb vine
synonim: Piper cubeba