Wordnet angielsko-polski

(small deciduous Asiatic tree bearing large red or orange edible astringent fruit)
hurma wschodnia, heban wiśniówka, hebanowiec wschodni
synonim: kaki
synonim: Diospyros kaki