Wordnet angielsko-polski

warstwa abstrakcji sprzętowej
synonim: HAL