Wordnet angielsko-polski

(a weed)
palusznik nitkowaty
synonim: smooth crabgrass