Wordnet angielsko-polski

(brownish European harrier)
błotniak łąkowy, błotniak popielaty
synonim: Montagu's harrier